Intrum

Så skapade vi ett lyckat digitalt event på rekordtid!

Osäker tid för företagare

När coronapandemin slog till med full kraft våren 2020 skapades en osäker tid för många företagare. Många frågor uppstod som: kommer mina kunder att betala sina fakturor? Kommer jag att få några intäkter? Kommer jag att kunna behålla mina anställda? Intrum hörde då av sig till oss och ville se hur de kunde hjälpa målgruppen genom att ge dem redskap att klara sig genom krisen men också ge energi i en tuff period.

Frågan var bara hur?

Lösning

Tillsammans med Intrum arbetade We are Business och Adviser, som är We are business säljpartner, fram ett krispaket för företagare. Vi arbetade fram ett koncept med ett digitalt event på 2,5 veckor där vi gav företagare en upplevelse fylld med pepp, kunskap och konkreta råd. Utöver detta skapade vi konkreta artiklar och guider som hjälpte målgruppen i en rad frågor kopplat till cashflow och företagande - något som vi märkte att målgruppen efterfrågade.

Vad blev resultatet?

Detta visade sig bli ett mycket lyckat koncept där det digitala eventet hade fler än 2 500 deltagare! Även artiklarna fick en god spridning som överträffade alla våra förväntningar. Vi överträffade målen både i antal läsare och spenderad tid och detta tillsammans med att eventet besöktes av fler än vi hade som mål, är ett kvitto på att innehållet var intressant och relevant för vår målgrupp - företagarna. 

Vår målsättning var att nå ut till mindre företag med vårt budskap om hur de bäst skulle hantera den nya situation som coronapandemin innebar. I samarbete med We Are Business/Adviser tog vi fram ett koncept, artiklar och webinar, som vi upplever både stärkte vår position i segmentet och gav värdefulla leads till försäljning.

Peter Storåkers, Intrum

Vill du veta mer?

Kontakta då projektansvariga Richard Ahlman så berättar han mer.